ClimateInnovation

Wyzwania, przed którymi stoi branża elektroenergetyczna w związku ze zmianami klimatycznymi, są przedmiotem zainteresowania nie tylko przemysłu, polityki i mediów, lecz również nauki. Instytut Fraunhofera Badania nad Systemem i Innowacjami (Fraunhofer Institut ISI) oraz Federalna Wyższa Szkoła Techniczna w Zurychu (ETH Zürich) zapraszają Państwa do wzięcia udziału w ogólnoeuropejskim badaniu dotyczącym strategicznych reakcji przedsiębiorstw sektora energetycznego na międzynarodową politykę klimatyczną - „ClimateInnovation“. Celem tego studium jest zrozumienie wpływu rynku uprawnień do emisji w UE oraz Mechanizmu Czystego Rozwoju (Clean Development Mechanism, CDM) opartego na Protokole z Kioto na branżę elektroenergetyczną w Europie.

 
A. Pytania początkowe
B. Nowe instalacje
C. Modernizacje
D. Badania i rozwój
E. Zmiany organizacyjne
F. Nowe rynki
G. Polityka klimatyczna i jej znaczenie
H. Otoczenie biznesowe
I. Ogólne informacje o przedsiębiorstwie
  A. Pytania początkowe
B. Rynki zbytu
C. Badania i rozwój
D. Zmiany organizacyjne
E. Polityka klimatyczna i jej znaczenie
F. Otoczenie biznesowe
G. Ogólne informacje o przedsiębiorstwie
     


Partner:

 

Funded by:

 
 
 


ClimateInnovation - November 2009