Ochrana údajov

Fraunhofer ISI a ETH Zürich sa riadia ustanoveniami zákona o ochrane údajov. To znamená:

  • Údaje sa používajú výlučne na interné účely a neposkytujú sa tretím stranám.
  • Údaje sú uložené na bezpečných serveroch v Nemecku a Švajčiarsku a sú chránené najmodernejšou technikou proti prístupu zvonka.
  • Výsledky sa vypracujú výhradne v anonymizovanej a zosumarizovanej podobe.
  • Informácie získané z dotazníka sa vyhodnotia na dátovom nosiči, na ktorom sa nebudú nachádzať informácie o adresách. Názov a adresu jednotlivých podnikov nebude možné spätne odvodiť.Partner:

 

Funded by:

 
 
 


ClimateInnovation - November 2009