Ochrona danych poufnych

Fraunhofer ISI i ETH Zürich działają w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi ochrony danych poufnych. Oznacza to, że:

  • Dane są wykorzystywane wyłącznie wewnątrz instytucji i nie są przekazywane podmiotom trzecim.
  • Dane są przechowywane na bezpiecznych serwerach w Niemczech i w Szwajcarii i są chronione przed dostępem z zewnątrz za pomocą najnowszych technologii.
  • Wyniki zostaną opublikowane wyłącznie w postaci zanonimizowanej i zbiorczej.
  • Dane podane w ankiecie zostaną zanalizowane na nośniku danych niezależnym od podanych danych adresowych. Jakikolwiek dostęp do nazwy i adresu przedsiębiorstwa będzie niemożliwy.Partner:

 

Funded by:

 
 
 


ClimateInnovation - November 2009